torsdag, september 27, 2007

Första Scrum-projekt för kund


I våras var jag på intervju för ett projekt på en av Connectas kunder. Under intervjun pratade vi en del om deras arbetssätt och det som de beskrev var väldigt likt Scrum så mitt förslag var att vi skulle inför Scrum fullt ut. De nappade på förslaget så när jag började så började teamet jobba efter Scrum.
Vi var ett relativt litet team på bara fyra personer och jobbade mot personer som var vana att på att snabbt få resultat. Så här i efterhand skulle vi nog kanske ha haft kortare iterationer men överlag så funkade det rätt bra.Första iterationen var en katastrof. Vi tog på oss allt för mycket jobb och tog inte tillräckligt med hänsyn till att jag var helt ny i projektet och att en medlem i teamet skulle vara borta en hel del. Andra iterationen gick dock mycket bättre och vi levererade vad vi hade åtagit oss på utsatt tid.
Några saker som jag tar med mig från den tiden är:
• Sätt ett mål för sprinten. Målet för sprinten är otroligt viktigt när man ska fokusera på vad man ska göra och säkerställa att man är på väg i rätt riktning.
• Definiera vad klart betyder!
• Automatisera deployment, byggen och tester.De här erfarenheterna är något jag tagit med mig till den kurs jag tagit fram och som jag nu ger på Jönsson och Lepp som heter Scrum i praktiken.

Inga kommentarer: