tisdag, april 22, 2008

Fråga via Messenger på min blog

Det är fantastiskt kul när någon kontaktar mig på Messenger genom min blog. Då känns det verkligen att det finns någon där på andra sidan som läser det man skriver då och då. Idag hände det för andra gången men den här gången var jag på lunch och kunde inte svara :-(

Frågan handlade om hur man estimerar uppgifter i en sprintplanering i Scrum och om man bör dela upp estimaten för en uppgift i implementation respektive i test.

På Sprint Definition Meeting (som man har innan Sprint Planning Meeting) kommer teamet överens med produktägaren vilka product backlog items man ska implementera under den kommande sprinten. Dessa bryter sedan teamet ner till uppgifter under sprintplanneringen och varje uppgift estimeras. Dessa uppgifter ska estimeras utifrån ett sedan tidigare definierat klart-begrepp där det i min värld absolut ingår test!

Så säg att "Klart" för ett specifikt team betyder "Kodat, Verifierat, Granskat, Incheckat", ja då ska estimatet på 5 story points innebära att det är just kodat, verifierat, granskat och incheckat. Om klart-begreppet istället är "Kodat & Incheckat" (vilket det är för många utvecklare) så har man aktivt valt att lägga test utanför sprinten.

Det kan så klart också vara helt okej att lägga test utanför sprinten. Om man tex har en testavdelning och en testprocess som är implementerad och fungerar bra så tycker jag inte att man ska riva den och flytta in testresurserna i teamen. I alla fall inte initialt, utan då tycker jag att man ska anpassa sig till det man har och se till att man ökar kvaliteten på sina leveranser till testavdelningen tex genom testdriven utveckling.

John, hoppas att det här var svar på frågan du ställde på messenger och om inte är det bara att du hör av dig igen!

onsdag, april 16, 2008

Bug vid konvertering till 2008?

Idag fick jag en fråga från en tidigare uppdragskollega om att konvertera en web-applikation jag jobbat med till Visual Studio 2008. Han hade försökt men lyckades inte och fick det härliga och informativa System.Runtime.InteropServices.COMException. Inget i event loggen, ingen info i konverteringsloggen, ingenting... Man tackar!

Det projektet använder sig av EPiServer och Web Application Project (WAP). WAP var ju först en separat download till 2005, ingick sedan i SP1 och är nu en del av VS2008 så jag trodde att felet var där men icke. Felet ligger istället i hur de olika versionerna av Visual Studio hanterar om IIS finns installerat på utvecklarmaskinen eller inte.

Det finns en inställning under project properties där man kan välja om man ska använda den inbyggda web servern eller om man ska använda IIS. I VS2005 kan man välja det senare alternativet även om man inte har IIS installerat men det kan man inte i VS2008 utan får ”The IIS Web Server is not installed on this computer”.

Det trevliga COMException får man om man först skapar ett Web Application Project i 2005’an, sätter att den ska använda IIS utan att ha IIS installerat och sedan öppnar det i 2008’an.

Så lösningen är antingen att se till att IIS är installerat innan konverteringen till 2008 eller så går man in i projektfilen och ändrar True till False.

[Update 2008-04-22]
Buggen är verifierad sedan länge av produktteamet och kommer att rättas i nästa release (SP1).

tisdag, april 15, 2008

.NET 3.5 Enhancements Training Kit

Som jag har skrivit i ett tidigare inlägg på min blog så finns det ett VS2008 & .NET 3.5 Training Kit. Det här paketet har varit källan till en hel del när det gäller de seminarier jag har hållit tillsammans med Addskills om nyheterna i VS2008 och .NET Framework 3.5. Demos, slides och exempelkod har nyttjats.

Nu är det släppt ett liknande training kit för .NET 3.5 Enhancments som berör följande, kommande, tekniker:
- ADO.NET Data Services
- ASP.NET MVC
- ASP.NET Dynamic Data
- ADO.NET Entity Framework
- ASP.NET Ajax History
- ASP.NET Silverlight Controls

Med tanke på vilken källa till kunskap det förra training kittet har varit så kändes det här som en något perfekt att sätta tänderna i! Men... Det saknas en hel del.

"Presentations will be added in a future release of the training kit."
"Demos will be added in a future release of the training kit."
"Screencasts will be added in a future release of the training kit."
"Resources will be added in a future release of the training kit."

Det enda som finns med är ett par Hands-on labbar. Lite besviken blev jag men precis som de skriver så kommer det att komma i kommande releaser av training kitet.

.NET 3.5 Enhancements Training Kit

Dags för beta-cert!

Idag släpptes tre nya cert från Microsoft i det som kallas .NET 3.5 exams:

70-502: Windows Presentation Foundation
70-503: Windows Communication Foundation
70-504: Windows Workflow Foundation

Dom betatestades under början av året så om det var någon som skrev den under beta-tiden så börjar resultaten att trilla ner nu. Det tar alltså ett par månader från det att man skriver tills man får reda på om man klarade eller inte. Under tiden så utvärderas frågor och feedback, frågor stryks och ändras och sedan sätts en nivå som blir den som gäller för att klara beta-certet. Logga in på MCP-siten - där ser man resutlatet snabbast.

Det är också två andra cert som just nu beta-testas:

70-561: Microsoft .NET Framework 3.5, ADO.NET Application Development
70-562: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development

Betaperioden pågår fram till den 4 maj och det är gratis att skriva. Observera att tiden för certet är fyra timmar och att det är betydligt mycket fler frågor än på ett vanligt cert.

När man ska anmäla sig till beta-cert behöver man en kod och certen börjar med nummer 71 istället för 70.

71-561 – beta code = 561B1
71-562 – beta code = 562B1

Själv ska jag skriva den 29 och 30 april.