torsdag, augusti 07, 2008

Vad betyder affärsvärde?

Jag har följt och varit inblandad i en tråd i ett forum på Pellesoft.se som handlar om vad värde betyder i ett agilt projekt. Man pratar hela tiden om att man ska leverera affärsvärde tidigt och ofta men vad betyder värde. Den enkla definitionen av affärsvärde är enligt mig ”något som beställaren kan använda i sin verksamhet för att tjäna pengar”.

En definition av värde som Tom och Kai Gilb har är:
Value is a perceived benefit: that is, the benefit we think we will get from something. It’s is relative to a stakeholder.

Alltså värde är något som är relevant för en intressent och som den intressenten uppfattar som en fördel.

Om man sedan pratar om affärsvärde så måste man också definiera vem intressenten är och i en försäljningssituation pratar man om tre olika typer av köpare:

Ekonomisk: Den ekonomiska köpare är den som skriver under kontraktet, ser till att projektet får de ekonomiska resurser det behöver och den enda person som kan säga ja till ett projekt.

Teknisk: Den tekniska köpare är den eller de som ansvarar för att projektet eller produkten som köps in möter tekniska specifikationer och organisationens normer. Tekniska köpare kan säga nej till ett projekt eller en produkt.

Användare: Slutanvändare av en produkt eller system. Kan också säga nej.

När man har slutfört en försäljning och fått ett signerat avtal är det allt för ofta som tekniska köpare och användare tar över projektet och den ekonomiska köparens behov (eller utlovat affärsvärde), samt hur de ska levereras, förbises.

Okej, så vidare till en definition av affärsvärde:
Business Value is the perceived benefit the Economic Buyer (and ideally the organization) will get from making investments to improve something of importance to them.

Äffärsvärde är alltså, precis som värde, en uppfattad fördel som den ekonomiska köparen kommer att få ut av en investering.

Hur mäter man då affärsvärde? Affärsvärde kan vara svårt att mäta direkt men det kan mätas om man använder en teknik som kallas Measurable Objectives. Därför kan vi säga att vi levererar affärsvärde om vi är på väg att uppfylla den ekonomiska köparens mätbara mål. Dessa mätbara mål bryts sedan ner till features som implementeras i systemet och varje feature uppfyller en eller flera av de övergripande målen.

Jag var på en presentation idag av Ryan Shriver, www.theagileengineer.com, och vi gjorde ett antal övningar runt Measurable Objectives vilket var väldigt intressant. Han hade även beräkningar där man kunde avgöra hur väl olika features man planerar att implementera uppfyller målen och vilken relation det finns mellan kostnad för implementationen och levererat affärsvärde. Detta kan man sedan då använda för att avgöra om man ska implementera feature A eller B.

Inga kommentarer: