måndag, september 07, 2009

Historical debugging

En ny feature i Visual Studio 2010 är Historical Debugging. Den funktionen erbjuder oss möjligheten att debugga applikationer som redan har kört. Det vanliga sättet att felsöka en applikation idag är att man sätter ett antal breakpoints och kör sedan sin app för att se om man fastnar eller om det smäller. Det är en procedur som ofta är väldigt tidskrävande.

Man kan jämföra Historical Debuggin med svarta lådan i ett flygplan. Med Historical Debugging påslaget information om viktiga händelser som har inträffat i applikationer under exekvering. Därifrån kan man sedan gå tillbaka till ett tillstånd när t ex ett exception inträffade eller en LINQ-fråga exekverades mot databasen och återskapa vad som hände vid just den tidpunkten.

Historical Debugging slås på under Options och man kan där också välja hur mycket information som ska sparas. Antingen bara events eller så väljer man att få hela kakan med events, metoder och parametrar. De tre knapparna under som är disablade i beta 1 visar att man kommer att kunna importera och exportera insamlat data. Det kommer att innebära att man kan exporera en debugginghistorik och dela med sig av den till en annan användare!Tyvärr ser det ut som att Historical Debugging bara kommer att finnas med som en feature i Developer och Test-versionerna av Visual Studio Team System 2010. Det är tråkigt men förståeligt för att utöka användandet av Team System.

Efter det att exekveringen av applikationen är klar och data är insamlat kan man välja var i listan man vill ”gå in i” applikationen igen. Därifrån kan man sedan enkelt steppa vidare i koden och se exakt vad som händer. Med Historical Debugging påslaget kommer det också att vara möjligt att stega bakåt vid vanlig debugging.

Förutom att det finns stöd i Visual Studio kommer det även att finnas stöd i Camano som är en ny test case management-klient. Det innebär att en testare kan köra applikationen i Camano och, direkt från det verktyget, leverera en felrapport till Team Foundation Server. Utvecklaren kan sedan plocka upp den rapporterade buggen, använda data från Historical Debugging och pdb-filer med källkod för att se exakt vad det var testaren såg när felet inträffade.

Inga kommentarer: