fredag, oktober 29, 2010

VM Role

Igår på PDC10 tillkännagavs en ny roll i Windows Azure – Virtual Machine Role (VM Role). Denna roll kompleterar de tidigare rollerna Web Role och Worker Role. Med en VM Role kan man köra en image, en VHD (virtual hard disk), av en Windows Server 2008 R2 i Windows Azure. Ett scenario med en VM role är att enklare kunna flytta line of business-applikationer till Windows Azure.

Den VHD man laddar upp måste köra Windows Server 2008 R2 64 bit. Det är samma operativsystem som alla roller kör i Windows Auzre och det enda som kan hanteras. Observera att när man jobbar med en VHD i Windows Azure så får man själv ta ansvar för att t ex uppdatera operativsystemet vilket är något som man slipper med de andra rollerna.

När man har laddat upp en VHD och skapat en VM role kan man skala ut den på samma sätt som man gör med andra roller. Genom att sätta de antal instanser man vill ha så kommer Windows Azure att spinna igång det antalet och lastbalansera mellan dessa. Dessa kommer dock att helt sakna tillstånd. Man kan aldrig garantera att en användare kommer tillbaka till samma instans och därför kan inget rörande ett tillstånd eller applikationsdata sparas direkt i en vm roll. Så innan man kan flytta sin applikation till en VM Role i Windows Azure måsta man lösa lagring av data.

Ett exempel på hur man kan göra det, är att flytta datalagring till Azure Storage eller till SQL Azure. Ett annat alternativ är att använda Azure Connect. Med Azure Connect kan man koppla ihop roller i Azure med servrar eller databaser on premises. Jag fick en fråga av en kollega om man skulle kunna installera Sharepoint i VM Role och köra den i Windows Azure och det skulle alltså vara fullt möjligt med Azure Connect. På en VHD kan man installera t ex Sharepoint och konfigurera den att använda en SQL Server på en annan maskin. VHD:n med Sharepoint laddas upp till Windows Azure och ansluts till den lokala domänen där SQL Servern ligger.

Jag tror inte att det är ett vettigt scenario att installera Sharepoint på en VM Role i Windows Azure. Aktuella scenarios är om man har en lång installation, en installation som inte går att scripta eller en installation som är känslig och komplex. Om man har något av dessa scenarios så kan Windows Azure VM Role vara rätt väg att gå.

Prissättningen för VM Role kommer att se likadan ut som för andra typer av roller och man betalar per timme och för storleken på instansen.

Inga kommentarer: