torsdag, maj 17, 2012

Azure sessioner från TechDays – nu på YouTube!

Nu finns de flesta sessioner från TechDays på YouTube. Jag har sammanställt de sessioner som handlar om Azure här nedan. Det saknas ännu ett par sessioner men jag kommer att uppdatera listan allt eftersom.

Kristofer Liljeblad och Björn Eriksen - A peek into the Microsoft cloud
Windows Azure är en bred plattform att bygga molnbaserade applikationer. Det kan vara så enkelt som att bara skapa en ny webbapplikation och skicka upp den i molnet. Men det finns också många fler tjänster man kan använda för att verkligen dra nytta av Windows Azure och säkerställa att din applikation kan skala med kraven från dina användare. I den här sessionen kommer Björn Eriksen och Kristofer Liljeblad från Microsoft att gå igenom de olika delarna i Windows Auzre och visa hur man utvecklar ASP.NET-applikationer för molnet.

 


Robert Folkesson - Flytta befintligen system till Windows Azure
Du har sett och hört om hur enkelt det är att komma igång och bygga en helt ny tjänst eller ett nytt system i Windows Azure. Men hur är det med ditt befintliga system som du vill migrera? Vilka utmaningar ställs du inför, vilka fallgropar bör du vara medveten om och vilka verktyg och mönster kan du dra nytta av för en smärtfri flytt? I den här sessionen delar Robert Folkesson med sig av sin erfarenhet från att ha hjälpt ett flertal kunder att migrera sina befintliga system och visar på beprövade mönster för en lyckad flytt – både var gäller tekniska utmaningar men även vad gäller arbetsmetodik och planering. 


Nick Harris - Bring your Windows 8 and Windows Phone 7 Apps to Life with Push Notifications using Windows Azure
Notifications extend the reach of your app to the desktop and device, but with a large user base timely delivery can be challenging without the right tools. In this session we’ll review the notification options available to Windows Phone and Windows 8 Metro Style apps, demonstrate how you can deliver notifications using Windows Azure, and discuss features provided by Windows Azure to scale your notification solution. By the end of this session you will understand how to use Windows Azure to rapidly develop a notification enabled service for Windows Phone and Windows 8 apps.

(Ingen video ännu) 


Mikael Håkansson och Johan Hedberg - Microsoft Integration Strategy
This session will cover the coming integration technologies in BizTalk and Azure Service Bus where a brand-new set of EAI (Enterprise Application Integration) capabilities has been added. This session is going provide insight of where Microsoft is going with their middleware strategy, with hands-on demos of how to build, deploy and manage integrations in the cloud. It will also advise on when to choose one or the other solution. 

(Ingen video ännu)


Clemens Vasters - Windows Azure Service Bus Introduction and Futures
This session by Clemens Vasters, Architect on the Windows Azure Service Bus team in Redmond, will introduce scenarios and solutions with Windows Azure Service Bus. You will learn how to build hybrid cloud solutions and how to leverage Service Bus to bridge communication between different sites across the cloud. We will also talk about how Service Bus allows you to reach out to devices. The session will discuss Service Bus Relay and the Service Bus Messaging capabilities, and also how to leverage the Access Control Service to secure your endpoints. 


Clemens Vasters - Windows Azure Service Bus Deep Dive
This session will illustrate advanced capabilities of the Service Bus Queues and Topics, including subscription filtering, session management, correlation, and you will learn about a range of architectural patterns that can be implemented using the messaging capabilities and help with scaling out your applications. You will also learn about ASP.NET’s SignalR framework and how to scale out SignalR using Service Bus on Windows Azure. 


Peter Simon - 0 or 1.000.000 users - the Facebook and Azure story
How do you build and host an application that allows for fast and exponential user growth, but still minimizes cost if the hype that you're hoping for never happens? Come listen to a case study of developing a hobby Facebook application in Azure! From an introduction, overview and live demo of the app, we'll dig down into the architecture and technical design, and zoom in on components like Azure Table Storage, Azure Queue Storage, SQL Azure and Azure Caching. We will also talk about how the application has been architected for scalability, performance and minimal cost, and lessons learned if you're planning to build your own Facebook application. 


Magnus Mårtensson - Predicting Cloudy Weather by Power Debugging Windows Azure
The main form of debugging applications in Windows Azure is by way of collecting, accessing and analyzing application trace messages. Handling thing process well without getting lost can be demanding. How do you collect a lot of trace from an application running live with thousands of users and make any sense of it? The risk of a heavy down pour of trace-rain from the Cloud is 100%. The Windows Azure Management Portal gives a lot of help for those who know how to take advantage of that functionality. Shared in this session, based on experiences from real Windows Azure endeavors by Cloud Accelerate Partners, are more ways to empower your Windows Azure debugging process.


John Craddock - Take the Spaghetti out of Windows Azure – an insight for IT Pro Techies
By now you will have heard of Microsoft Windows Azure and probably been lost in a plethora of terminology: app fabric, service control bus, worker roles, virtual machine roles, access control service, compute, REST APIs, SQL Azure… The list goes on and on - doesn’t it just make your head hurt? Come to this session and understand what Windows Azure is, what can be done with it and what role you can take as an ITPro Techie. You gain a thorough understanding of the components of Azure and how they are used to build Cloud services.

 


John Craddock - Managing Identity in the Cloud with ADFS and Windows Azure
We’ve all come to expect single-sign-on to our on-premise applications and services, but what happens when we move applications and services to the Cloud? How do we achieve single sign on for SaaS services such as Office 365, our own applications in the Cloud and services we consume from partner organisations? Federated Identity is the answer, come to this session and learn how federation allows the creation of an identity that can be consumed by services regardless of their location and ownership. You will discover how to build integrated identity solutions with Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS) and Windows Azure Access Control Services. 


André Henriksson - Windows Azure – Så vad kostar det egentligen?
Intresset för att komplettera sina vanliga servers med det publika molnet ökar och allt fler har provat på hur kombinationen fungerar. Samtidigt så förädlas Windows Azure med nya tjänster kontinuerligt och prismodellen har senaste året genomgått flertalet förändringar vilket gör att kostnadsberäkningar som gjordes för exempelvis 3 månader sedan idag inte stämmer. Under denna session kommer vi gå igenom hur man räknar ut kostnaden för drift av applikationer i Windows Azure, hur man köper Windows Azure och vanliga scenarion kring hur man kombinerar sitt privata moln med Windows Azure. Om du närvarade på denna session under förra årets TechDays, kom tillbaka till denna session och hör om alla förändringar! 


Håkan Winther - SQL server 2012 + SQL Azure = Sant
Hur får man externa SQL Azure databaser att samverka med interna SQL server 2012 databaser? I denna session kommer vi att titta närmare på ”Data sync” mellan lokala SQL Server databaser och molnbaserade SQL Azure databaser och hur detta kan tillämpas för att göra delar av din information tillgänglig externt. 

(Ingen video ännu)

Inga kommentarer: