lördag, december 08, 2007

Microsoft Volta rockar!

Tidigare i veckan släpptes en Community Technology Preview av Microsoft Volta. Volta är en extension till Visual Studio 2008 som är till för att hjälpa utvecklare att bygga distribuerade webbapplikationer. Först designar och bygger man en applikation som en klientapplikation. Volta tolkar den .NET-kod man skrivit och skriver om den till JavaScript. Så alla .NET bibliotekt man använt tolkas och konverteras till JavaScript. Det finns också möjlighet att komma åt HTML-DOM-element från .NET koden och manipulera dessa.

Volta jobbar på MSIL istället för källkod i from av text och använder MSIL-koden för att göra omskrivningen till annan kod. I och med att man använder omskrivning som teknik kan man vara väldigt sent i utvecklingsfasen innan man bestämmer hur man ska distribuera sin applikation mellan olika lager.

Arkitektur refactoring
Programmeringsmodellen i Volta tar refactoring till en ny nivå och möjliggör att med hjälp av attribut styra var delar av en applikation ska exekvera. Så bara genom att ange ett attribut på en klass: [RunAtOrigin()] så säger man åt Volta att istället för att skapa JavaScript för den klassen så skapas en WCF-tjänst som automatiskt accessas från JavaScript-klienten. Det möjliggör också att man på ett väldigt enkelt sätt kan bygga in asyncrona mönster i sina applikationer. Det är bara att lägga till ett [Async]-attribut och ge möjlighet att lägga till en callback-metod.

Långt in i framtiden
Eftersom att det här är en första CTP av Volta så är det fortfarande på ett väldigt expermintellt stadium och inte ens säkert att det kommer att ingå i någon produkt. Men det är i alla fall grymt coolt!

Det finns mycket mer att läsa och ett enkelt exempel att följa på: http://labs.live.com/volta/

Inga kommentarer: