fredag, februari 29, 2008

Länkar till scrum & agile

I materialet till min Scrum-kurs som jag ger på Addskills eller på ett företag nära dig har jag en samling med länkar till verktyg, böcker, bloggar osv som kan vara bra att ha. Av någon anledning finns den inte med i det tryckta materialet så nu tänkte jag att jag lägger ut den här istället.

Länkar:

Böcker:
 • Ken Schwaber
  • Agile Project Management with Scrum
  • The Enterprise and Scrum
  • Agile Software Development with Scrum

 • Mike Cohn
  • Agile Estimating ang Planning
  • User Stories Applied: For Agile Software Development

 • Jean Tabaka
  • Collaboration Explained

 • Kent Beck
  • Extreme Programming Explained: Embrace Change (2nd Edition)

 • Martin Fowler
  • Refactoring: Improving the Design of Existing Code

 • Andy Hunt and Dave Thomas
  • Pragmatic Unit Testing in C# with NUnit

Verktyg:

Inga kommentarer: