tisdag, april 15, 2008

.NET 3.5 Enhancements Training Kit

Som jag har skrivit i ett tidigare inlägg på min blog så finns det ett VS2008 & .NET 3.5 Training Kit. Det här paketet har varit källan till en hel del när det gäller de seminarier jag har hållit tillsammans med Addskills om nyheterna i VS2008 och .NET Framework 3.5. Demos, slides och exempelkod har nyttjats.

Nu är det släppt ett liknande training kit för .NET 3.5 Enhancments som berör följande, kommande, tekniker:
- ADO.NET Data Services
- ASP.NET MVC
- ASP.NET Dynamic Data
- ADO.NET Entity Framework
- ASP.NET Ajax History
- ASP.NET Silverlight Controls

Med tanke på vilken källa till kunskap det förra training kittet har varit så kändes det här som en något perfekt att sätta tänderna i! Men... Det saknas en hel del.

"Presentations will be added in a future release of the training kit."
"Demos will be added in a future release of the training kit."
"Screencasts will be added in a future release of the training kit."
"Resources will be added in a future release of the training kit."

Det enda som finns med är ett par Hands-on labbar. Lite besviken blev jag men precis som de skriver så kommer det att komma i kommande releaser av training kitet.

.NET 3.5 Enhancements Training Kit

Inga kommentarer: