onsdag, april 16, 2008

Bug vid konvertering till 2008?

Idag fick jag en fråga från en tidigare uppdragskollega om att konvertera en web-applikation jag jobbat med till Visual Studio 2008. Han hade försökt men lyckades inte och fick det härliga och informativa System.Runtime.InteropServices.COMException. Inget i event loggen, ingen info i konverteringsloggen, ingenting... Man tackar!

Det projektet använder sig av EPiServer och Web Application Project (WAP). WAP var ju först en separat download till 2005, ingick sedan i SP1 och är nu en del av VS2008 så jag trodde att felet var där men icke. Felet ligger istället i hur de olika versionerna av Visual Studio hanterar om IIS finns installerat på utvecklarmaskinen eller inte.

Det finns en inställning under project properties där man kan välja om man ska använda den inbyggda web servern eller om man ska använda IIS. I VS2005 kan man välja det senare alternativet även om man inte har IIS installerat men det kan man inte i VS2008 utan får ”The IIS Web Server is not installed on this computer”.

Det trevliga COMException får man om man först skapar ett Web Application Project i 2005’an, sätter att den ska använda IIS utan att ha IIS installerat och sedan öppnar det i 2008’an.

Så lösningen är antingen att se till att IIS är installerat innan konverteringen till 2008 eller så går man in i projektfilen och ändrar True till False.

[Update 2008-04-22]
Buggen är verifierad sedan länge av produktteamet och kommer att rättas i nästa release (SP1).

Inga kommentarer: