fredag, oktober 31, 2008

Live Mesh

Sedan en tid tillbaka använder jag Live Mesh vilket är den första applikationen som är utvecklad på Azure. Den använder sig av Live Services på Azure Services Platform.

Live Mesh är ett "desktop in the cloud" där du får utrymme att spara upp till 5gb data. Det data som du sparar i molnet kan du sedan välja hur det ska synkas till de enheter du har lagt till i ditt "system". Mesh finns idag för XP och Vista. MAC och Mobil finns som CTP. När man sparar en fil i en mesh-folder på din lokala dator (som för dig som användare ser ut precis som en vanlig folder) så synkas den direkt till andra enheter. Man kan också logga in på sitt Live Desktop och hantera filer därifrån.

Bilden visar enheterna i min "Device Ring":
På sikt ska man även som utvecklare kunna kunna bygga mesh-enablade web-applikationer som görs tillgängliga genom en applikationskatalog i molnet. Användare väljer en applikationen som sedan installeras till den användarens moln och kommer sedan också att synkas till alla enehter. Det blir då sedan möjligt att köra applikationen lokalt med lokalt data eller i molnet. Mesh-applikationer kommer att kunna byggas med olika tekniker som t ex Silverlight, DHTML eller Flash.


Fram till ny har Live Mesh bara varit tillgängligt för USA (även om det har gått att klämma sig in genom att ändra lite inställningar på sitt Live-konto) men nu är en publik beta tillgänglig worldwide. Så nu är det dags att surfa in till www.livemesh.com, lämna fast mark och kliva in i molnet!

Inga kommentarer: