tisdag, oktober 28, 2008

Oslo är här!

Igår släpptes de första bitarna (hyper early CTP) till Oslo. Men vad är Oslo och var ska man börja?

Oslo kodnamnet för Microsofts nya plattform för modeldrivna applikationer. I kärnan finns tre delar:

Ett nytt språk, M
M är namnet på Oslos nya språk för att skapa modeller. Modellering som teknik är inget nytt utan något vi har använt oss av länge. Vi modellerar idag våra applikationer i Visio, på en servett eller på en whiteboard. Problemet med det här är att det ofta blir en första vision av systemet som man sedan inte underhåller över tiden. Med M får vi nu möjligheten att skapa modeller i ett deklarativt språk. På de modeller vi bygger i M kan vi sedan skapa domänspecifika språk (DSL).

M består av tre olika delar. MGraph, MSchema och MGrammar. Mer om dessa senare...

Ett verktyg, Quadrant
Tanken med Quadrant är att det är ett verktyg där man kan få en textbaserad eller visuell representation av en modell. Precis som i t ex xaml-editorn i Visual Studio så kan man göra förändringarna där man själv känner sig bekväm. Det är bara två olika vyer av samma källa. Quadrants användarupplevelse ska påminna om den i Office.

Flera olika roller inom en organisation, som t ex analytiker, arkitekt, utvecklare och IT Chef, kan samarbete runt dessa modeller i Quadrant genom att använda en vy som passar för deras behov. Det kommer också att vara möjligt att uppdatera modellerna direkt i Visual Studio, BizTalk, SharePoint, Visio etc.

En central lagringsplats för modeller, Repository
All data om de modeller som skapas sparas i en central lagringsplats som kallas för The Oslo Repository. Den baserars på SQL Server och därför kan man också använda alla vertyg man normalt använder mot SQL Server även mot The Oslo Repository.


Var börjar jag?
En bra start är att kolla på http://msdn.microsoft.com/Oslo/. Där kan man ladda ner SDK och läsa på en hel del.

Rekomenderade bloggar:
http://douglaspurdy.com/
http://www.pluralsight.com/community/blogs/dbox/default.aspx

I ett avsnitt av .NET Rocks! med just Douglas Purdy och Don Box pratade de om Oslo. Vid ett tillfälle nämnde Don en session på PDC som handlar om hur man kan använda Oslo för att skapa textbaserade DSL och uttryckte det som: "If ýou want the power of Anders (Hejlsberg) in your hands...".

Inga kommentarer: