torsdag, maj 07, 2009

Windows Azure Geo-Location

För två veckos sedan hade jag ett seminarium tillsammans med Addskills som handlade om Windows Azure. Allt flöt på mycket bra och jag tror att deltagarna var nöjda. Under två 75-minuters pass pratade jag om Azure Services, Windows Azure, .NET Services, SQL Services och Live Services.

En sak som jag nämde var att det kommer att finnas möjlighet att styra var i världen ens applikation eller data finns. Att kunna styra geografisk placering är ett krav för många organisationer som t ex har lagliga krav på sig att deras data inte får lämna en viss region. VI kommer antagligen inte att få se datacenter ner på landsnivå men det finns ett planerat på Irland vilket kommer att möjliggöra att behålla data inom EU.

Möjligheten att styra geografisk placering på WIndows Azure presenterades på MIX09 och förra veckan dök möjligheten upp även för oss användare. Varje applikation placeras i en Affinity Group som sedan knyts till en geografisk placering. I dagsläget finns bara USA Anyware, USA Northwest och USA Northeast.

Om man redan har en tjänst på Windows Azure hamnar den på USA Anyware och får det härliga namnet Unaffinitized. Ett ord som jag inte lyckas hitta någon översättning på. Det finns dock inte någon möjlighet att editera en existerande applikation. Jag testade att stänga ner mina tjänster för att få ändra min Geo-location men det finns ingen länk att göra det. När man laddar sidan så visas under en kort tid en Edit-länk men den försvinner sedan och om man klickar på den innan den försvinner får man ett System.InvalidOperationException.

Allt eftersom att nya datacenter kommer online så kommer det att finnas fler möjligheter att placera sina applikationer.

Inga kommentarer: